Nyinkomna posters av Floristen & Fotografen

Floristen Linnea Persson har fascinerats av både insekters och växters färgrikedom och därmed fått en helt ny värld att växa fram. Ett ekollon blev en insektskropp och vingar uppdagades i lönnens näsor. Mönsterrika kronblad blev fjärilens vingar. Ett fantasifullt skapande utformades genom ett samarbete med fotografen Peter Ericsson. Med Linneas unika design och Peters många år som kvalificerad fotograf kunde deras kompetenser sammanföras och realisera projektet

Scroll to Top