Om skolorna

De skolor och utbildningar som Carl Malmsten grundade fyller en viktig, kulturell samhällsfunktion än i dag. Carl Malmsten hade dessutom en omfattande kursverksamhet, sommarkurser på Viggbyholmsskolan t. ex., med den av honom grundade Nyckelviksstiftelsen som huvudman under tio år. I slutet av 1950-talet hade han också ambitionen att skapa ett eget alternativ till de dåvarande utbildningarna till möbel- och inredningsarkitekt.

Capellagården

Capellagården på Öland var Carl Malmstens slutliga skolprojekt som han startade 70 år gammal. Den vackra gården blev bas för den skolby som han planerat under lång tid. Efter en inspirerande försöksverksamhet sommaren 1957 bestämde han sig för att realisera sina pedagogiska idéer. Hans vision var att skapa ”en skola för hand och ande”, en mötesplats för ungdom från hela landet, besjälade av en önskan att inom sitt hantverk förena skönhet och funktion. Carl Malmsten tillbringade också den sista delen av sitt verksamma liv på Capellagården. En pedagogisk försöksverksamhet med ”inredningsarkitekt” som utbildningsmål initierades av Carl Malmsten 1959. Den pågick till 1962 för sex, av Carl särskilt utvalda elever, (Capellagruppen) enligt en särskilt utarbetad kursplan. Utbildningen skiljde sig inte så mycket från dagens designutbildning i teoretiskt avseende, kanske mer i det praktiska. Expertföreläsare anlitades gällande alla relevanta ämnesområden. Carl Malmsten ställde alla sina resurser till förfogande och höll personligen i ämnen som möbelritning, formspråkets grammatik och förmedlade sin egen kvalitetsinriktade värdegrund. Varje elev skulle vid kursens slut ha formgivit, detaljritat och egenhändigt tillverkat ett överenskommet antal möbler och utarbetat entreprenadhandlingar för en vald specialinredning. Carl Malmsten anlitade som sammanhållande huvudlärare, arkitekten och formgivaren Iwan Näslund.

Capellagården har i dag utbildningslinjer för Textil, Möbeldesign och Inredning samt Keramik. Dessutom finns här trädgårdsutbildning med stora egna odlingar. Samverkan mellan de olika linjerna och samvaron mellan de inneboende eleverna skapar synergieffekter i den kreativa utvecklingen hos studenterna. Det har många vittnat om och det styrker Carl Malmstens pedagogiska idé om behovet av en ostörd miljö i skön natur där alla sinnen övas och stimuleras.

Carl Malmsten Furniture Studies

En skola som under skiftande tidsepoker haft olika namn. Den gamla verkstadsskolan grundades år 1930 som en del av Carl och Siv Malmstens första pedagogiska experimentskola, Olofsskolan. Verksamheten fick läggas ner i brist på finansiering men kvar blev en viktig verksamhetsgren; Olofsskolans verkstad, som tidvis kom att vara en av de bästa möbelsnickeri utbildningar i världen.
1948 fick skolan namnet Malmstens Nyckelviks Verkstadskola och senare, Carl Malmstens Verkstadsskola CMV. Idag ingår skolan som en del av verksamheten vid Linköpings Universitet, fram tills nyligen under namnet Carl Malmsten Furniture Studies, nu under namnet Malmstens. Många av 1900-talets mest uppskattade svenska möbler och gesällstycken har skapats vid skolan och under många år var en av ledarna för skolan den välkända Georg Bolin som även tog gitarrbyggarkonsten till nya höjder. I dag utgörs utbildningen av fyra treåriga program som motsvarar den internationella Degree of Bachelor vilket ger behörighet att studera vidare på magisternivå.

WordPress PopUp Plugin
Rulla till toppen